خانه » مذهبی » راز مستجاب شدن دعاها در چیست؟
راز مستجاب شدن دعاها در چیست؟
راز مستجاب شدن دعاها در چیست؟

راز مستجاب شدن دعاها در چیست؟

راز مستجاب شدن دعاها در چیست؟
۱- راز استجابت دعاخویشتن داری است.
۲- راز استجابت دعا در این است که هرکاری را با حواس جمع و علاقه انجام دهی. (چه برای خود و چه برای دیگران)
۳- راز استجابت دعادر زمان حال زندگی کردن است افسوس گذشته را نخوردن و ترس از آینده نداشتن، گذشته و آینده را در چرخه ذهنی ابدیت رها کن.
۴- راز استجابت دعا در آسایش درون است، یعنی آسایش عاطفی ذهنی و معنوی.
۵- راز استجابت دعادر دل نبستن است، این را بدان که در حقیقت هیچ چیز و هیچ کس به تو تعلق ندارد.
۶- راز استجابت دعادر رضا است، افکار رضایت آفرین را با آگاهی و مشورت با صاحبان خرد، شناسایی کن.
۷- راز استجابت دعادر آرزو نداشتن است، این را بدان که شادی در درون تو جای دارد و نه در اشیاء و شرایط خارج از وجود تو .
۸- راز استجابت دعا در این است که همه چیز را همانطور که هست بپذیری ، آنگاه با امید و آرامش در جهت بهبودی آن قدم برداری.(پذیرش، خواست، حرکت در راه رسیدن به حاجات)
۹-راز استجابت دعا در درک این مطلب است که تو نمی توانی دنیا را تغییر دهی، اما می توانی خودت را تغییر دهی.
۱۰- راز استجابت دعادر دوستی با افراد مثبت است، از معاشرت با افرادی که طبیعتی خالی از صفا و صمیمیت دارند پرهیز کن.
۱۱- راز استجابت دعا در ایجاد آرامش در محیط اطراف خویش است. سجاده ات را همیشه پهن نگه دار و مملو از چیزهای زیبا کن.
۱۲- راز استجابت دعادریک زندگی ساده است، ضروریات زندگی را دوباره برای خود تعریف کن.
۱۳- راز استجابت دعادر یک زندگی سالم است، هر روز ورزش کن، غذای مناسب بخور و نفس عمیق بکش. وقتی سالم باشی، لیاقت بیشتری برای رسیدن به حاجت ها خواهی داشت.
۱۴- راز استجابت دعا در داشتن وجدانی پاک است.
۱۵- راز استجابت دعادر رفتارآزادانه است، رفتاری که برآمده ازخود واقعی ات باشد، نه افکار دیگران.
۱۶- راز استجابت دعا در این است که در تمام مراحل زندگی از حق پیروی کنی.
۱۷- رازاستجابت دعادر غبطه نخوردن به مال دیگران است، این را بدان که آنچه حق توست، هر طور شد خود را به تو خواهد رساند.
۱۸- راز استجابت دعادر گله مند نبودن است، آنچه دنیا به تو می بخشد، در مقابل چیزی است کهپیش تر، تو به او بخشیده ای.
۱۹- رازاستجابت دعا در این است که اشتباهات خود را بپذیری و بدانی که فقط خود تو می توانی آنها را به موفقیت تبدیل کنی و جبران گذشته را کنی.
۲۰- راز استجابت دعا در این است که بر نفس درونت غلبه کنی، نه اینکه او را سرکوب کنی. تربیت و تزکیه یا همان تهذیب نفس کنی. (با ترک گناه)
۲۱- راز استجابت دعادر تمرین اراده است، حتی اگر ذهنت به شدت با آن مخالف باشد.
۲۲- راز استجابت دعا در این است که در کارهای خیر شرکت کنی.
۲۳- راز استجابت دعا در این است که به جای توقع خوشحالی از دیگران، خودت آنها را خوشحال کنی.
۲۴- راز استجابت دعا در این است که خیر و سلامت دیگران را همیشه در نماز خود با ذکر نام آنها بخوانی و بخواهی.
۲۵- راز استجابت دعا در ایجاد خنده و شادی در اطرافیان خویش است.
۲۶- راز استجابت دعادر بی آزار بودن است، هرگز کسی را نرنجان.
۲۷- راز استجابت دعا، کار کردن در کنار دیگران است، نه در مقابل آنها. همیشه کمی بیش از مزدت کار کن و اولین کار صدقه ای را از مزدت کنار بگذار تا برکت زیادی در پولت پدید آید.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*